Reference

Našimi zákazníky jsou četná nakladatelství, vydavatelství, instituce a agentury. Dále to jsou osobnosti z různých uměleckých oblastí, výtvarníci, fotografové a grafici. Mezi nejvýznamnější naše zákazníky patří například:

 

• Akamedie věd ČR – Ústav pro českou literaturu

 

• Archív Pražského hradu

 

• Kancelář prezidenta republiky

 

• Nakladatelství Tempus Libri

 

• Knihovna DAMU

 

• Knihovna Národního muzea